Stowarzyszenie Astronomia Nova oraz Akademia Tarnowska

zapraszają na 4 edycję międzynarodowej konferencji

MEET the SPACE

pod honorowym patronatem:

Polskiej Agencji Kosmicznej i Prezydenta Miasta Tarnowa.

Po kilkuletniej przerwie spotykamy się w Tarnowie na 4 edycji konferencji MEET the SPACE. Konferencja jest odpowiedzią na widoczny, dynamiczny trend rozwoju technologii kosmicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Wydarzenie pozwoli na wymianę doświadczeń w gronie osób zaangażowanych w realizację odwiecznego marzenia ludzkości jakim jest eksploracja Kosmosu.

Konferencja MEET the SPACE jest forum naukowym, które umożliwia prezentację najnowszych polskich i zagranicznych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń w zakresie badania i eksploracji Kosmosu zarówno osobom z bogatym doświadczeniem, jak również tym, którzy dopiero stawiają w tej dziedzinie swoje pierwsze kroki. Przekazywana w przystępny sposób wiedza zostanie podzielona na cztery sesje tematyczne: Near Space, Technika rakietowa, Obserwacja przestrzeni kosmicznej i okołoziemskiej oraz Załogowe loty kosmiczne.

Głównym celem MTS jest dyskusja i wymiana doświadczeń na temat różnorodnych zagadnień obejmujących swym zakresem technikę rakietową, balonowe loty stratosferyczne, obrazowanie satelitarne, obserwacje astronomiczne, badania kosmicznych lotów załogowych i wiele innych tematów związanych z technologiami i badaniami kosmicznymi.

Wybór Tarnowa na miejsce konferencji jest związany z tradycją tego miasta w zakresie otwartości na sprawy Kosmosu. Tradycja ta została nie tylko odzwierciedlona w herbie Tarnowa, ale nieustannie jest realnie tworzona, głównie przez księdza profesora Michała Hellera, tarnowianina, wybitnego myśliciela naszych czasów. Mamy nadzieję, że owocem konferencji będzie lepsze wykorzystanie potencjału sprawczego  mieszkańców Ziemi Tarnowskiej dla przedsięwzięć kosmicznych.

Konferencja odbędzie się na terenie kampusu Akademii Tarnowskiej w dniach 6-7 czerwca 2024, w auli im. Jana Szczepanika – wybitnego tarnowskiego wynalazcy i wizjonera (ul. Mickiewicza 8, Budynek C sala 017).

Streszczenia referatów zostaną opublikowane w czasopiśmie Akademii Tarnowskiej „Science, Technology and Innovation”. Publikacja pełnych wersji przyczynków konferencyjnych będzie realizowana na łamach „Annales Astronomiae Novae, tom 6” (AAN6) albo w „Science, Technology and Innovation”. Bardzo liczymy na wyczerpujące przyczynki konferencyjne, a wybór czasopisma pozostawiamy Autorom. Dla AAN6 termin nadsyłania przyczynków (na adres: bogdan.wszolek@gmail.com) upływa 30 października 2024. [Wersje elektroniczne wcześniejszych tomów AAN są do pobrania na stronie www.astronomianova.org ]      


Skip to content