Komitet naukowy

  • Ks. prof. dr hab. Prof. Michał Heller (Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie)
  • Prof. Olexandr Petrenko (Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara, Dniepr, Ukraina)
  • Dr hab. Andrzej Kotarba (Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie)
  • Dr hab. Piotr Strzelczyk, prof. PR (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
  • Dr hab. Agnieszka Kuźmicz (Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Krakowie)
  • Dr hab. Rafał Kurczab, prof. AT (Akademia Tarnowska)
  • Dr inż. Michał Kisilewicz (Akademia Tarnowska)
  • Dr inż. Robert Wielgat (Akademia Tarnowska)
  • Dr Agata Kołodziejczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Skip to content